Fathers

PALLOTTINE PRIESTS 2018-19

S.N. PALLOTTINE FATHERS S.N. PALLOTTINE FATHERS
01 Fr. Ajay Kumar Jojo SAC 42 Fr. Libertus Xaxa SAC
02 Fr. Ajay Praween Kujur SAC 43 Rev. Bro.  Libnus Kujur SAC
03 Fr. Albinus Tirkey SAC 44 Fr. Louis Tete SAC
04 Fr. Amar Kumar Singh SAC 45 Fr. Lourdu Arasu A. SAC
05 Fr. Amaresh Chandra Mali SAC 46 Fr. Manoj Nand SAC
06 Fr. Amit Tirkey SAC 47 Fr. Marianus Xaxa SAC
07 Fr. Anup Kumar Soreng SAC 48 Fr. Michael Tirkey SAC
08 Fr. Arthur Sequeira SAC 49 Fr. Mukti Prakash Kispotta SAC
09 Fr. Ashton  Rodrigues SAC 50 Fr. Neeraj Tirkey SAC
10 Fr. Augustine Shatlar SAC 51 Fr. Oman Tirkey SAC
11 Fr. Prabin Kumar Sobhanayak SAC 52 Fr. Oscar Panna SAC
12 Fr. Basil Kujur SAC 53 Fr. Oscar Severine Toppo SAC
13 Fr.Benjamin Behera SAC 54 Fr. Patrick Barwa SAC
14 Fr. Bhuwaneshwar Tandi SAC 55 Fr. Philip Kujur SAC
15 Fr. Binay Bhushan Barwa SAC  56 Fr. Prabal Kerketta SAC
16 Fr. Bineet Kerketta SAC  57 Fr. Prakash Xalxo SAC
17 Fr. Bipin Kishore Minj SAC 58 Fr. Rahul Majhi SAC
18 Fr. Bridhi Chandra Ekka SAC 59 Fr. Rahul Philips SAC
19 Fr. Dilip Lakra SAC  60 Fr. Ranjit Kumar Aind SAC
20 Fr. Dutt Kumar Ekka SAC 61 Fr. Rashmikant Nayak SAC
21 Fr. Edward Toppo SAC 62 Fr. Raymond Rocky Tete SAC
22 Fr. Elebius Xalxo SAC 63 Fr. Ritesh Ekka SAC
23 Fr. Ephrem Kishore Kiro SAC 64 Fr. Roshan Kindo SAC
24 Fr. Ephrem Kishore Kiro SAC 65 Fr. Sanjay Tirkey SAC
25 Fr. Erenius Kujur SAC 66 Fr. Sanjib Pani SAC
26 Rev. Bro. Francis Tirkey SAC 67 Fr. Sanjiv Xaxa SAC
27 Fr. Habil Stephen Xaxa SAC 68 Fr. Santosh Kumar Bara SAC
28 Fr. Henry Angel SAC 69 Fr. Sarat Kumar Nayak SAC
29 Fr. Hilarius Tigga SAC 70 Fr. Sarjit Xalxo SAC
30 Fr. Ignatius Ekka SAC 71 Fr.Sebenius Kujur SAC
31 Fr. Jeevan Kishore Lakra SAC 72 Fr. Shanti Prakash Panna SAC
32 Fr.  Jerome Benedict Lakra SAC 73 Fr. Simon Nazareth SAC
33 Fr. John Dungdung SAC 74 Fr. Suman Minj SAC
34 Fr. John Konrad Barla SAC 75 Fr. Sunit Kumar Baxla SAC
35 Fr. John Sabha Sunder SAC 76 Fr. Suresh Dungdung SAC
36 Fr. Joseph Karl Lakra SAC 77 77.  Fr. Suresh Tirkey SAC
37 Fr. Joseph Nandigama SAC 78 Fr. Theophil Kerketta SAC
38 Fr. Julianus Ekka SAC 79 Fr. Vijay Kumar Tigga SAC
39 Fr. Julius Xess SAC 80 Fr. Vincent Kullu SAC
40 Fr. Kishore Kumar Ekka SAC 81 Fr. William Bara SAC
41 Fr. Komal Chandra Soreng SAC 82 Fr. William Minj SAC